Frakt

Låt oss omvandla "fast furniture" till "slow furntiure"!

I en tid när världen ligger vid våra fingertoppar, vill vi inspirera till meningsfulla och personliga val som minskar slöseriet.

Vi vill att du ska älska dina IKEA möbler längre!

På Prettypegs är vår vision att förändra sättet allt fler konsumerar möbler och inredning på. Vi vill inspirera så många som möjligt att vårda och ge lite extra kärlek till sina möbler och på så sätt behålla dem längre.

När man uppgraderar sina möbler med möbelben, lite färg eller söta knoppar, tenderar man att behålla möblerna i snitt 20% längre.

Varför det är så viktigt att behålla sina möbler längre?

Visste du att... Varje år tillkommer mer än 20 miljoner ton nya möbler på EU- och USA-marknaderna - en siffra som nästan fördubblats under de senaste decennierna och fortsätter att växa nästan dagligen.

Om vi skulle behålla dessa möbler i 20 år eller mer (som vi gjorde förr), skulle det inte vara ett så stort problem. Men problemet är att varje år kastas också ca 20 miljoner ton möbler, stor del fullt fungerande. De flesta hamnar på soptippen eftersom möbler ofta består av olika material som inte kan återvinnas tillsammans.

Detta kallas "fast furniture" och innebär naturligtvis en tung belastning för miljön. Inte nog med att soptippar förorenar vår mark, varje ny soffa har i genomsnitt ett koldioxidavtryck på ungefär 90 kg. Det är knappast vad vår planet behöver just nu.

När människor håller fast vid sina möbler längre, vårdar de dem bättre och när det blir dags att göra sig av med dem, tenderar de att sälja eller ge bort dem istället för att slänga vilket leder till att färre möbler hamnar på soptippen.

Så vad kan vi göra när vi vill ha nya vibes i vårt hem istället för att köpa nytt?

Oroa dig inte, det finns massor av kreativa lösningar! Att hacka, redesigna och uppgradera ett pre-älskat second hand-fynd eller en gammal möbel du redan har hemma som du tröttnat på är alla bra alternativ till att köpa nytt. Och det kankse bästa av allt, är att du får en helt unik möbel!

Några fakta om vår ljusa framtid som vi är stolta över:

År 2019 förlängde Prettypegs produkter livstiden för cirka 19 000 IKEA-möbler. Eftersom produktionen av en genomsnittlig möbel förbrukar 47 kg CO2 (FIRA 2012) och den genomsnittliga livslängden för en IKEA-möbel sägs vara 10 år, är vi mycket stolta över att Prettypegs kunder sparade planeten från uppskattningsvis 179 ton CO2-utsläpp under 2019. Det motsvarar totalt vad 32 000 bilar släpper ut varje dag!

Vi lär oss fortfarande men är stolta över att ta hoppfulla steg Ja, vi på Prettypegs är stolta över att vi inspirerar människor att konsumera möbler på ett mer hållbart sätt!

Idag producerar vi endast träprodukter tillverkade av europeiskt FSC-certifierat trä, och vi använder också återvunnet stål i våra stålprodukter.

Vi är stolta över att de flesta av våra produkter tillverkas i Europa där majoriteten av våra kunder finns, och vi gör vårt bästa för att hålla transporten så effektiv som möjligt.

Självklart uppfyller de fabriker vi använder alla EU: s lagkrav när det gäller att producera våra produkter såsom REACH (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier).

Det sagt, vårt arbete för att bli ännu mer hållbart är en pågående resa. Och precis som alla andra företag lär vi oss fortfarande och har dessa mål inställda för framtiden:

  • Till 2026 är det vårt mål att: Ha 100% av våra leverantörer baserade i Europa.

  • Effektivisera våra fraktmetoder för att säkerställa att vi använder de mest CO2-effektiva alternativen som finns.

  • Öka antalet produkter som är tillverkade av återvunna material.

  • Starta en online Prettypegs Second hand-butik där kunder kan sälja och köpa begagnade pinnar och möbler.

Sist men inte minst är det vårt mål att uppmuntra totalt 500 000 uppgraderade möbler till år 2025. Detta skulle innebära en sparad mängd på 4 700 ton CO2, vilket motsvarar vad 816 000 bilar släpper ut på en dag (FIRA 2012).

Så, låt oss tillsammans omvandla "fast furniture" till "slow furniture" !

Vår miljöpolicy

Prettyworks AB (Prettypegs) skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande verksamhet verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda. Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa FSC® (FSC-C089427) :s krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning. Följa ILO:s kärnkonventioner gällande:

● Barnarbete

● Tvångsarbete

● Diskriminering på arbetsplatsen

● Ansluta sig till facket, och kollektivavtal.

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar. Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk.

Prettyworks AB (Prettypegs) skall verka för att denna volym ökar. Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare. Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

Verksamhetsansvarig

Jana Cagin

FSC®(FSC-C089427)-certifiering

Prettypegs (Prettyworks AB) är certifierat genom medlemsskap i PanCert AB grupp för spårbarhet Coc: PanCert AB PanCert - Certifiering i hela landet

Certifikatet kan ses här, där certifikatskoder framgår: Gruppcertifikat FSC CoC FSC Certifikat

Uppgifter om Prettypegs kan ni finna i respektive databas om certifiering: FSC Public Certificate Search / FSC Connect

Om du har frågor eller kritik gällande vår spårbarhet ber vi er i första hand kontakta oss på hello@prettypegs.com. Klagomål på hur spårbarheten efterlevs kan också lämnas här: Klagomål - PanCert.

Utbytbara möbelben och knoppar för IKEA-möbler